Strategija ir tikslai


JOD vizija – būti didžiausia nevyriausybine jaunimo organizacija vienijančia aktyvų Lietuvos jaunimą. Siekdama įtraukti jaunuolius į aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą JOD vadovaujasi organizacijos vertybėmis.

JOD misija - ugdyti jaunus Lietuvos lyderius ir juos įtraukti į aktyvią politinę bei visuomeninę veiklą.

BANTTA’s - tai JOD vertybės:
 
- Bendravimas
- Atsakomybė
- Naujos idėjos
- Tolerancija
- Tobulėjimas
- Atvirumas
 
Vienu iš svarbiausių JOD ilgalaikių tikslų yra užtikrinti glaudžius ryšius tarp organizacijos ir jos narių. JOD siekia, kad organizacijos nariai galėtų realizuoti savo poreikius ir visuomeninė veikla jiems taptų papildomu motyvu siekiant profesinės karjeros.

Taip pat JOD siekia, kad jos nariai būtų išrinkti į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas, užimtų politinio pasitikėjimo pareigas. JOD ketina ir toliau aktyviai dalyvauti tarptautinėje jaunimo veikloje bei plėsti ideologiškai artimų ES šalių jaunimo politinių organizacijų asociaciją.