Jaunimo organizacija DARBAS LiJOT pavasario Asamblėjoje


Balandžio 28 d. 20:36 
Jaunimo organizacijos DARBAS nariai dalyvavo 46-ojoje LiJOT pavasario Asamblėjoje, kuri vyko balandžio 27-28 dienomis. Asamblėjos metu buvo pristatytos LiJOT ir JRT (Jaunimo reikalų tarybos) 2018 metų veiklos ataskaitos.

LiJOT Asamblėja - tai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, kurio metu organizacijos narės priima, keičia arba pildo LiJOT veiklą apibrėžiančius dokumentus, renka Prezidentą, Valdybos narius ir Kontrolės komisijos narius, deleguoja LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybos narius, priima naujus narius.

Asamblėjos metu vyko darbas grupėse, kurio metu buvo diskutuojama apie būsto nuomą ar įsigijimą jauniems asmenims Lietuvoje, atnaujinti LiJOT Asamblėjos ir Jaunimo reikalų tarybos rinkimo ir atskaitomybės reglamentai, priimta rezoliucija dėl sovietmečio laikotarpiu ideologizuotų gatvių pavadinimų keitimo. Taip pat patvirtintos metinės Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bei Jaunimo reikalų tarybos ataskaitos.

Susitikimo metu išrinkti nauji nariai į LiJOT Valdybą (Viktorija Gailiūtė,Gintarė Vikmonaitė, Urtė Petrulytė, Darius Stonys ir Domantas Katelė), Kontrolės komisiją (Benas Marcalis, Teodoras Mindaugas Ramanauskas, Liudvika Streikutė, Greta Zaburaitė ir Vidmantas Mitkus) ir delegatai į Jaunimo reikalų tarybą (Raminta Matulytė, Vladas Polevičius, Klaudijus Melys, Raimonda Bogužaitė ir Lukas Stravinskas). Linkime didžiausios sėkmės, inovatyvių idėjų ir stiprybės!